Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này một cách cẩn thận trước khi đặt bất kỳ sản phẩm nào từ trang của chúng tôi. Bạn nên hiểu rằng bằng cách yêu cầu bất kỳ Sản phẩm của chúng tôi, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này.

Vui lòng hiểu rằng nếu bạn từ chối chấp nhận các điều khoản và điều kiện này, bạn sẽ không thể đặt bất kỳ Sản phẩm nào từ trang web của chúng tôi.


1  Thông tin về chúng tôi
2  Tình trạng của bạn
3  Cách thức hợp đồng được hình thành giữa bạn và chúng tôi
4  Tình trạng của chúng ta
5  Có sẵn và giao hàng
6  Rủi ro và quyền lợi
7  Giá và thanh toán
8  Chính sách hoàn trả của chúng tôi
9  Bảo hành
10  Trách nhiệm của chúng tôi
11  Giao tiếp bằng văn bản
12  Chuyển giao quyền và nghĩa vụ
13  Các sự kiện phát sinh ngoài tầm kiểm soát
14 Khiếu nại
15  Trách nhiệm
16  Thỏa thuận toàn bộ
17  Quyền của chúng tôi đối với các điều khoản và điều kiện này
18  Pháp luật và thẩm quyền xét xử

1. THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI

Chúng tôi điều hành trang web: chall.top

2. TÌNH TRẠNG CỦA BẠN

Trang web của chúng tôi chỉ dành cho những người cư trú tại Việt Nam. Chúng tôi không chấp nhận đơn đặt hàng từ các cá nhân bên ngoài các quốc gia đó.

Bằng cách đặt hàng thông qua trang web của chúng tôi, bạn đảm bảo rằng:

(a) bạn hợp pháp có khả năng ký hợp đồng ràng buộc pháp lý;

3. CÁCH THỨC HỢP ĐỒNG ĐƯỢC HÌNH THÀNH GIỮA BẠN VÀ CHÚNG TÔI

Sau khi đặt hàng, bạn sẽ nhận được một e-mail từ chúng tôi thừa nhận rằng chúng tôi đã nhận được đơn hàng của bạn. Xin lưu ý rằng điều này không có nghĩa là đơn đặt hàng của bạn đã được chấp nhận. Đơn đặt hàng của bạn tạo thành một đề nghị để chúng tôi mua Sản phẩm. Tất cả các đơn đặt hàng đều phải được chấp nhận bởi chúng tôi. Hợp đồng giữa chúng tôi (Hợp đồng) sẽ chỉ được hình thành khi chúng tôi gửi Sản phẩm.

4. TÌNH TRẠNG CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi cũng có thể cung cấp liên kết trên trang web của chúng tôi đến các trang web của những người bán khác, dù là có liên kết với chúng tôi hay không. Chúng tôi không cam kết rằng người bán hàng mà trang web chúng tôi đã cung cấp sẽ có thể thực hiện đơn đặt hàng của bạn, hoặc bất kỳ sản phẩm nào mua từ người bán sẽ đảm bảo chất lượng và chúng tôi từ chối việc đảm bảo chất lượng đối với trường hợp này. Việc khước từ này không ảnh hưởng đến các quyền theo luật định của bạn đối với bên bán thứ ba.

5. CÓ SẴN VÀ GIAO HÀNG
Chúng tôi cố gẳng gửi các sản phẩm có sản trong kho trong vòng 5-7 ngày làm việc. Thời gian giao hàng tối đa cho Sản phẩm là 7 ngày kể từ ngày nhận đơn đặt hàng của bạn

6. RỦI RO VÀ QUYỀN LỢI

6.1 Sản phẩm có thể sẽ tồn rủi ro từ bạn tại thời điểm giao hàng

6.2 Quyền sở hữu sản phẩm chỉ được chuyển giao cho bạn khi chúng tôi nhận đây đủ các khoản thanh toán bao gồm các khoản tiền phải trả cho sản phẩm, cả tiền giao hàng

7. GIÁ CẢ VÀ THANH TOÁN

7.1 Giá của Sản phẩm và phí giao hàng của chúng tôi sẽ được trích dẫn trên trang web của chúng tôi theo thời gian, ngoại trừ trường hợp có lỗi rõ ràng.

7.2 Giá sản phẩm bao gồm VAT.

7.3 Giá sản phẩm và phí giao hàng có thể thay đổi bất cứ lúc nào, nhưng những thay đổi sẽ không ảnh hưởng đến các đơn đặt hàng mà chúng tôi đã gửi Sản phẩm.

7.4 Trang web của chúng tôi chứa một số lượng lớn các sản phẩm, mặc dù những nỗ lực tốt nhất của chúng tôi, một số Sản phẩm được liệt kê trên trang web của chúng tôi có thể không chính xác về giá cả. Chúng tôi thường xác minh giá như là một phần của các thủ tục gửi hàng của chúng tôi để khi giá sản phẩm của Bạn thấp hơn giá đã nêu, chúng tôi sẽ tính phí thấp hơn khi gửi Sản phẩm cho bạn. Nếu giá chính xác của sản phẩm cao hơn giá đã nêu trên trang của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải quyết theo ý của bạn hoặc liên hệ với bạn để được hướng dẫn trước khi gửi sản phẩm hoặc từ chối đơn đặt hàng của bạn và thông báo cho bạn về việc từ chối đó.

7.5 Chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp Sản phẩm cho bạn với giá không chính xác (thấp hơn), ngay cả khi chúng tôi đã gửi Sản phẩm, nếu lỗi giá cả hiển nhiên và không thể nhầm lẫn và có thể bạn thừa nhận lỗi

7.6 Thanh toán cho tất cả Sản phẩm phải bằng PayPal, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Chúng tôi chấp nhận thanh toán với Visa, MasterCard, (Chúng tôi không chấp nhận American Express, Diners Club hoặc JCB). Thẻ của bạn có thể bị tính phí trước khi chúng tôi gửi đơn hàng của bạn.

8. CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ HÀNG HÓA

Áp dụng chính sách hoàn trả hàng hóa của công ty

9. BẢO HÀNH

Áp dụng chính sách bảo hành của công ty

10. TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI

10.1 Theo điều khoản 10.3, nếu không tuân thủ các điều khoản và điều kiện này, chúng tôi sẽ chỉ chịu trách nhiệm với bạn về giá mua của Sản phẩm và, với điều khoản 10.2, bất kỳ tổn thất nào mà bạn phải chịu do hậu quả của việc không tuân thủ (cho dù phát sinh trong hợp đồng, hành vi sai trái, vi phạm nghĩa vụ pháp lý hay không) là hậu quả có thể lường trước được của việc không tuân thủ này

10.2 Theo điều khoản 10.3, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại là kết quả của việc không tuân thủ các điều khoản và điều kiện dẫn đến:
(a) mất thu nhập hoặc doanh thu, (b) mất mát kinh doanh, (c) mất lợi nhuận, (d) mất tiền khoản tiền tiết kiệm có thể nhận được (e) mất dữ liệu; hoặc (f) lãng phí thời gian quản lý hoặc văn phòng.

Tuy nhiên, điều khoản 10.2 này sẽ không ngăn cản các yêu cầu bồi thường thiệt hại về tài sản hữu hình của bạn có thể lường trước được hoặc bất kỳ yêu cầu bồi thường thiệt hại trực tiếp nào không bị loại trừ theo các mục (a) đến (f) của điều khoản này 10.2.

10.3 Không có điều khoản nào trong thỏa thuận này loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm của chúng tôi đối với:
(a) tử vong hoặc thương tích cá nhân gây ra do sơ suất của chúng tôi;
(b) gian lận hoặc giả mạo gian lận;
(c) bất kỳ sự vi phạm nào đối với các nghĩa vụ theo Bộ luật dân sự 2015 và Luật Thương mại năm 2006
(d) sản phẩm bị lỗi theo Luật Bảo vệ người tiêu dùng
(e) bất kỳ vấn đề nào khác mà chúng tôi sẽ loại trừ hoặc cố gắng loại trừ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi là bất hợp pháp.

10.4 Trường hợp bạn mua bất kỳ Sản phẩm nào từ người bán bên thứ ba trong trang web mà chúng tôi đã cung cấp liên kết, trách nhiệm cá nhân của người bán sẽ được quy định trong điều khoản và điều kiện của người bán.

11  GIAO TIẾP BẰNG VĂN BẢN

Các luật áp dụng đòi hỏi một số thông tin hoặc thông tin liên lạc mà chúng tôi gửi cho bạn phải bằng văn bản. Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận rằng giao tiếp với chúng tôi sẽ chủ yếu là hình thưc điện tử. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn bằng email hoặc cung cấp cho bạn thông tin bằng cách đăng thông báo trên trang web của chúng tôi. Với mục đích hợp đồng, bạn đồng ý với các phương tiện truyền thông điện tử này và bạn thừa nhận rằng tất cả các hợp đồng, thông báo, thông tin và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn đều phải tuân theo bất kỳ yêu cầu pháp lý nào mà các cuộc liên lạc đó phải bằng văn bản. Tình trạng này không ảnh hưởng đến quyền lợi theo luật định.

12  CHUYỂN GIAO QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ

12.1 Hợp đồng giữa bạn và chúng tôi có tính ràng buộc đối với bạn và chúng tôi và đối với những người kế thừa và người nhận ủy thác của chúng tôi.

12.2 Bạn không được chuyển nhượng, tính phí hoặc vứt bỏ Hợp đồng, hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của bạn phát sinh từ nó, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

12.3 Chúng tôi có thể chuyển giao, chuyển nhượng, thanh toán, ký hợp đồng phụ hoặc xử lý hợp đồng khác, hoặc bất kỳ quyền lợi hoặc nghĩa vụ nào của chúng tôi phát sinh theo Hợp đồng, vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn Hợp đồng.

13 SỰ KIỆN NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT CỦA CHÚNG TÔI

13.1 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót nào trong việc thực hiện hoặc trì hoãn việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo hợp đồng gây ra bởi các sự kiện nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của chúng tôi (Sự kiện Bất Khả Kháng.

13.2 Sự kiện Bất Khả kháng bất kỳ bao gồm bất kỳ hành động, sự kiện, không xảy ra, thiếu sót hoặc tai nạn nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi và bao gồm (không giới hạn) những điều sau đây:
(a) đình công, khóa cửa hoặc các hoạt động công nghiệp khác;(b) bạo động dân sự, bạo loạn, xâm lược, khủng bố tấn công hoặc đe doạ tấn công khủng bố, chiến tranh (tuyên bố hay không) hoặc đe doạ hoặc chuẩn bị chiến tranh;
(c) cháy, nổ, bão, lũ lụt, động đất, sụt lún, dịch bệnh hoặc thiên tai khác;
(d) không thể sử dụng được đường sắt, vận tải, máy bay, vận tải bằng phương tiện giao thông công cộng hoặc tư nhân;
(e) Không thể sử dụng mạng viễn thông công cộng hoặc tư nhân; và (f) các hành vi, nghị định, luật pháp, quy định hoặc hạn chế của bất kỳ chính phủ nào.

13.3 Hoạt động của chúng tôi theo bất kỳ hợp đồng nào được coi là bị đình chỉ trong thời gian Sự kiện Bất khả kháng cũng tiếp tục, và chúng tôi sẽ gia hạn thời gian thực hiện trong suốt khoảng thời gian đó. Chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý của chúng tôi để đưa Sự kiện Bất Khả kháng đến gần hoặc tìm một giải pháp theo đó nghĩa vụ của chúng tôi theo hợp đồng có thể được thực hiện bất kể Sự kiện Bất Khả kháng.

14 KHIẾU NẠI

14.1 Trong thời hạn của hợp đồng, nếu bạn không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào theo Hợp đồng hoặc bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong hợp đồng hoặc nếu chúng tôi không thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào chúng tôi được quyền theo Hợp đồng, điều này sẽ không tạo thành sự khước từ các quyền hoặc biện pháp khắc phục đó và sẽ không làm bạn không tuân theo các nghĩa vụ đó.

14.2 Sự miễn trừ của chúng tôi đối với bất kỳ khoản nợ xấu nào sẽ không tạo thành sự khước từ bất kỳ khoản nợ xấu nào tiếp theo.


14.3 Không miễn trừ bởi chúng tôi về bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong các điều khoản và điều kiện này sẽ có hiệu lực trừ khi được nêu rõ là sự miễn trừ và được thông báo cho bạn bằng văn bản theo khoản 12 ở trên.

15 TRÁCH NHIỆM

Nếu bất kỳ điều khoản và điều kiện nào hoặc bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng được xác định bởi bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào là không hợp lệ, không hợp pháp hoặc không thể thi hành ở mọi khía cạnh, thì điều khoản hoặc điều khoản đó sẽ được cắt đứt trong phạm vi đó khỏi các điều khoản và điều kiện còn lại sẽ tiếp tục có giá trị đến mức tối đa được pháp luật cho phép.

16 THỎA THUẬN TOÀN BỘ

16.1 Các điều khoản và điều kiện này và bất kỳ tài liệu nào được đề cập đến trong đó đều là toàn bộ thỏa thuận giữa chúng ta và thay thế cho tất cả các cuộc thảo luận trước đây, liên lạc, đàm phán, sắp xếp trước, sự hiểu biết hoặc thỏa thuận giữa chúng ta liên quan đến chủ đề của Hợp đồng.

16.2 Chúng tôi thừa nhận rằng, khi ký kết Hợp đồng, không ai trong chúng ta dựa vào bất kỳ tuyên bố hay bảo hành nào (không được cho là không biết hoặc vô ý) mà không được quy định trong các điều khoản và điều kiện này hoặc các tài liệu được đề cập đến trong đó.

16.3 Mỗi người chúng ta đồng ý rằng trách nhiệm pháp lý duy nhất của chúng ta đối với những tuyên bố và bảo đảm được quy định trong hợp đồng này (cho dù được thực hiện một cách vô hại hoặc vô ý) sẽ là vi phạm hợp đồng.

16.4 Không có điều khoản nào trong điều khoản này giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý về gian lận.

17 QUYỀN CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY

17.1 Chúng tôi có quyền sửa đổi và sửa đổi các điều khoản và điều kiện này theo từng thời điểm để phản ánh những thay đổi về điều kiện thị trường ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi, thay đổi công nghệ, thay đổi phương thức thanh toán, thay đổi luật pháp và các yêu cầu pháp lý liên quan và thay đổi khả năng của hệ thống.

17.2 Bạn sẽ phải tuân theo các chính sách và điều khoản và điều kiện có hiệu lực tại thời điểm bạn đặt hàng sản phẩm từ chúng tôi, trừ khi phải thay đổi chính sách hoặc các điều khoản và điều kiện này theo luật pháp hoặc cơ quan chính phủ (trong trường hợp đó sẽ áp dụng cho các đơn đặt hàng do bạn đặt trước đó) hoặc nếu chúng tôi thông báo cho bạn biết về thay đổi đối với các chính sách hoặc các điều khoản và điều kiện này trước khi chúng tôi gửi Sản phẩm (trong trường hợp đó chúng tôi có quyền cho rằng bạn đã chấp nhận thay đổi các điều khoản và điều kiện, trừ khi bạn thông báo cho chúng tôi trái ngược trong vòng mười bốn ngày kể từ ngày nhận được các Sản phẩm).

18 LUẬT PHÁP VÀ THẨM QUYỀN XÉT XỬ

Hợp đồng mua sản phẩm thông qua trang web của chúng tôi và bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc có liên quan đến nó  (bao gồm các tranh chấp hoặc khiếu nại không phải theo hợp đồng) sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp hoặc yêu cầu bồi thường nào phát sinh từ hoặc có liên quan đến các Hợp đồng đó hoặc việc hình thành (bao gồm cả tranh chấp hoặc khiếu nại không phải theo hợp đồng) sẽ thuộc thẩm quyền của Toà án Việt Nam